SATMA HAKKI KULLANIMI

Şirket'imiz satma haklarının kullanımı için OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni ("OYAK Yatırım") aracı kurum olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda satma hakkını kullanmak isteyen Şirket pay sahiplerinin;

- işbu açıklama ekinde yer alan formu eksiksiz doldurup imzalayarak kendi aracı kurumları vasıtasıyla en geç 18 Mart 2015 saat 17:00 'ye kadar (18 Mart 2015 günü dahil) OYAK Yatırım'a teslim etmeleri ve ekte yer alan formda da detaylı olarak açıklandığı şekilde paylarını Şirket'imizin bu amaca tahsis edilmiş ilgili kıymet hesabına aktarmaları gerekmektedir.

Satma hakkının kullanılabilmesi için, ilgili azınlık pay sahibinin Şirket'imizde başvuru tarihi itibariyle sahip olduğu tüm payları satması, bu paylar üzerinde haciz, rehin, tedbir ve sair kısıtlama bulunmaması ve payların 18 Mart 2015 tarihine kadar (18 Mart 2015 günü dahil) Şirket'imizin ilgili kıymet hesabına aktarılması gerekmektedir.

Sürecin bütünlük içerisinde işleyebilmesi için işbu duyurumuza kadar başvuruda bulunmuş olan hissedarlarımızın da ekli formu doldurup imzalayarak aracı kurumları vasıtasıyla OYAK Yatırım'a göndermeleri ve paylarını Şirket'imizin ilgili kıymet hesabına aktarmaları gerekmektedir.

Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Talep Formu

Kasko

Teklif Al

Trafik

Teklif Al

Konut Sigortaları

Teklif Al

Ferdi Kaza

Teklif Al

Seyahat

Teklif Al

Hızlı İşlemlerHasar Anında

  • Hasar anında yapmanız gerekenler... Devamı
  • Aviva Estetik Tamir Hizmetleri Devamı
  • Kaza Tespit Tutanağı Eğitimi Devamı >

Sosyal Sorumluluk

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” programı çerçevesinde
faaliyet gösterdiği
ülkelerde...

Kapat

Ülke seçiniz: